Aandacht voor werkgeluk maakt het verschil

Te veel mensen zijn ongelukkig in hun werk. Ze ervaren hoge werkdruk, of vinden dat wat ze doen niet zinvol is. Bijna iedereen kent wel de collega die al jaren voor zijn of haar pensioen de dagen aftelt. Stijgt de pensioenleeftijd, dan krijgen ze het moeilijk. Heel jammer, want juist werk kan heel erg veel bijdragen aan het welzijn van mensen.

Geen blij ei
Geluk betekent voor mij niet dat je als een blij ei door het leven moet fladderen. Het gaat erom dat je goed om kunt gaan met al je emoties. Juist door de ups én downs van het leven aan te gaan, kun je geluk ervaren. Vertaald naar werk, betekent werkgeluk dus niet dat je het alleen maar gezellig met elkaar moet hebben. Het is belangrijk dat je als persoon gezien wordt, met alles wat daarbij hoort.

Wendbaar werken
Bijzonder aan onze aanpak vanuit Gelukwerkt.frl, is dat wij de koppeling hebben gemaakt tussen werkgeluk en wendbaar werken. Die twee sluiten vrijwel naadloos op elkaar aan. Een voorbeeld: heb je genoeg vrijheid om in je werk regelmatig eigen keuzes te kunnen maken, zoals bij wendbaar werken centraal staat? Dan neemt je werkgeluk toe.

Wendbaar werken is in deze tijd heel belangrijk, omdat het je om leert gaan met het hoge tempo waarin organisaties en hun omgeving veranderen. Mensen vinden verandering spannend. Dat is begrijpelijk. Door wendbaar te werken, leren mensen verandering te omarmen, gaan ze het vaker als een uitdaging zien en neemt hun werkgeluk toe.

Piramide
Mijn collega Martha en ik werken met de werkgeluk piramide van Onno Hamburger. Die bestaat van beneden naar boven uit drie elementen: plezier, voldoening en zingeving. Dat geeft veel inzicht. Je hoort mensen wel zeggen: ‘Je moet doen waar je passie ligt’. Dat klinkt mooi, maar werken mét passie maar zónder doel werkt niet.

Zingeving is dus van belang, dat je weet waarvoor je het doet. Ook kan het zijn, dat het met de zingeving wel goed zit, maar dat door de werkdruk de voldoening onderuitgaat. Dat zie je regelmatig in het onderwijs en de zorg. Of er is juist geen werkplezier. Dan kun je dingen bedenken om de sfeer te verbeteren. Dit kan vaak al heel eenvoudig door bepaalde rituelen in te stellen en samen successen te vieren.

Gewoon beginnen
We richten ons vooral op teams. Vaak beginnen we in een organisatie met één team. Dat zet iets in gang. Daarbij is het belangrijk dat we aan het begin samen bepalen wát we in beweging willen zetten. Anderen zien vervolgens hoe het werkt en raken ook enthousiast.

We delen onze eigen ervaringen, dus ook de minder leuke. Dat waarderen de deelnemers. Ook wij zijn in het verleden tegen onze grenzen aangelopen. Uiteindelijk hebben wij helemaal onze weg gevonden in het werk dat we nu doen. We vinden het fantastisch en dat merken mensen.

Ons aanbod: van een korte presentatie tot een heel programma, met allerlei, ook weer apart af te nemen, onderdelen en mogelijkheden tot verdieping. Aandacht voor vitaliteit bijvoorbeeld, of leiderschap: werkgeluk kent heel veel invalshoeken.

Gevarieerd en interactief
We werken heel gevarieerd en interactief. Met allerlei praktische en creatieve werkvormen en methodes, zoals scrum en storytelling, zorgen we ervoor dat de deelnemers het echt leuk vinden om zelf actief aan de slag te gaan. Dat past bij onze boodschap: de sleutel tot werkgeluk ben je zelf.

Basis in Friesland
Onze basis is Friesland. Dat Friezen de gelukkigste Nederlanders zijn, raakt steeds meer bekend. Mooi dus om juist vanuit hier een bijdrage te leveren aan werkgeluk.

Want ondanks het hoge cijfer voor geluk in Friesland, scoren we hier iets minder hoog op werkgeluk. De werkloosheid is hoger en de inkomens zijn iets lager. Nu de economie aantrekt, komt er ook hier meer aandacht voor werkgeluk. Wat helpt is dat het voor werkgevers moeilijker wordt om de goede mensen te vinden en ook te houden. Dan zijn een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende, en zal je je mensen meer moeten bieden.

Het verschil
Door aandacht te besteden aan wendbaar werken en werkgeluk, kan een werkgever voor werknemers het verschil maken. Fijn voor de medewerker, maar ook voor de werkgever wel zo interessant. Want het is simpelweg zo dat medewerkers die goed in hun vel zitten een grotere bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten.

Annemieke Mintjes – Gelukwerkt.frl

Annemieke Mintjes helpt samen met Martha Buning vanuit Gelukwerkt.frl mensen in organisaties om te gaan met de snel veranderende wereld waarin we leven, door aandacht te besteden aan wendbaar werken en werkgeluk.