In je eigen tuin, hoe klein ook, kan je al veel doen om de biodiversiteit te vergoten. Fijn voor jezelf en de natuur. Lees ter inspiratie hoe wij het in onze dorpstuin Hurdegaryp aanpakken.

Sinds de start in 2014, is dorpsgenoot Pieter Vos als imker actief in de tuin. Behalve de bijenstal en de insecten- en vlindertuin, heeft hij ook nog eens een bloemen pluktuin aangelegd. Compleet met een rotstuin in ontwikkeling, is het er een lust voor het oog. Vanaf het vroege voorjaar tot de late herfst bloeien er planten. Zo is het een eldorado voor insecten, vlinders en natuurlijk de bijen.

Bloemen plukken
De meeste planten heeft hij zelf gekweekt. Vaak zaait hij ze eerst voor in zijn eigen kas. Ben je donateur van de tuin? Dan mag je tegen een kleine vergoeding de bloemen plukken.Tussen de bloemperkjes zijn paadjes van houtsnippers aangelegd, zodat je de pluktuin tot in detail kan  beleven.

Oude dakpannen
De ijsclub wilde een nieuw dak op hun onderkomen. De oude dakpannen hebben ze aan de dorpstuin gedoneerd. Dit levert een prachtige nestelplaats op voor veel insecten, vlinders en salamanders. Verschillende soorten planten houden ook van los gestapelde dakpannen. Een verrijking voor de bloementuin.

Leemwandje
Een aantal jaar geleden is de vogelkijkhut als tijdelijk onderkomen voor de vogelaars opgezet. Inmiddels is de hut alweer vervangen door een stevig houten hokje. Heel regelmatig komen hier vogelaars met hun gespecialiseerde fotoapparatuur om te posten. En niet voor niets. Regelmatige bezoekers zijn onder andere het puttertje en het ijsvogeltje. Er is zelfs een leemwandje aangelegd, om een ijsvogelstelletje te lokken zodat ze er hun kroost willen grootbrengen. De mooie foto’s van het   ijsvogeltje en het puttertje hebben we trouwens van Jelle van Kammen gekregen. Ze zijn vanuit de observatiehut gemaakt.

Insecten en zaden
Wat zo mooi is; het een versterkt het ander. Op de vele insecten en de zaden van de uitgebloeide bloemen komen veel vogels af. Zo trekken de zaden van de zonnebloem en de grote kaardebol in de late herfst en winter regelmatig vogels.

Natuurvijver
Ook de natuurvijver heeft voor vogels en insecten een belangrijke functie. Bijen drinken het zuivere water, zwaluwen halen modder voor hun nesten en libellen komen in steeds meer soorten voor.

Besdragende struiken
In de dorpstuin zijn veel besdragende struiken aangeplant met bloem- en vruchtdracht die insecten en vogels aantrekken. Het naastgelegen voedselbos in wording, herbergt steeds meer insecten.

Nestkasten
Een vogelliefhebber uit het dorp, heeft tientallen verschillende nestkasten geplaatst waardoor het, in het voorjaar en de zomer, een komen en gaan is van vogels.

In onze tuin is een grote biodiversiteit aan bloemen, planten, struiken, bomen en bodemleven. Dat trekt weer veel veel insecten en vogels. Alles versterkt elkaar en dat maakt onze tuin tot een klein paradijs voor mensen, flora en fauna.

Kom kijken!
Kom ter inspiratie ons paradijsje eens met eigen ogen bekijken. We organiseren regelmatig werk- en doe dagen en verkoop van producten van de tuin. Kijk voor meer informatie en contact op de website of facebookpagina. Je bent van harte welkom.

 

 

Eliza en Anna

Eliza is samen met zijn vrouw Anna initiatiefnemer van Dorpstuin Hurdegaryp. In het dagelijks leven is hij docent groenvakken.
Samen met zijn mede-dorpsbewoners die aan de tuin verbonden zijn, hoopt hij je enthousiast te maken. Wie weet, begin je in jouw dorp of wijk ook een tuin?