Mienskipssin op de Dorpstuin

Miensskipssin dorpstuin Hurdegaryp

Als je Dorpstuin Hurdegaryp op wandelt, kom je tijdelijk in een andere wereld. De veel gehoorde opmerking ‘het lijkt wel een paradijs’, is beeldend voor de tuin. Is dit wat wij initiatiefnemers voor ogen hadden?

Zes jaar geleden hebben we een plan en een visie op papier gezet. Een dorpstuin voor en door het dorp. Het moest een tuin worden voor iedereen. Zodat je gezond kunt eten, zonder pakjes en gesleep uit het buitenland. Ons doel was bewustwording creëren en educatie bieden.

Tijdens het ontwerpen en de aanleg, ontstonden steeds meer ideeën. Een eetbare tuin met veel biodiversiteit. Voordat het plan in 2013 in het dorp werd gelanceerd, hadden meerdere mensen zich al aangesloten. Met de gemeente en dorpsbelangen waren het idee en het terrein, snel geaccepteerd en geregeld. De tijd was rijp.

Het complete plan is aan het dorp gepresenteerd. Een grote groep mensen was meteen enthousiast. Bij toeval kwamen wij er achter, dat de volkstuinvereniging een stuk land als reserve terrein hadden liggen. Zij waren bereid dit af te staan.

Zonder geld en verwachtingen
Zonder geld en verwachtingen, maar met het ontwerpplan en de visie in het achterhoofd, gingen we in januari 2014 met een aantal mensen, scheppen en kruiwagens aan de slag.

Gaandeweg werden we door steeds meer belangstellenden uit het dorp gesteund. Langzamerhand begonnen mensen uit het dorp en directe omgeving zich steeds meer voor de dorpstuin verantwoordelijk te voelen. Landschapsbeheer, gemeente, provincie Fryslân, kledingbeurs, Rabobank en vele anderen hebben spontaan gedoneerd. Recent zijn wij gegroeid tot 120 donateurs.

De dorpstuin wordt steeds vaker gezien als een sociaal maatschappelijk onderdeel, van Hurdegaryp. Mensen komen picknicken, wandelen, de kinderopvang komt langs, basisscholen, kinderwerk en jongerenwerk gebruiken en betrekken de dorpstuin steeds vaker, bij hun projecten. Het basisonderwijs in Hurdegaryp is benaderd om samen met de dorpstuin de lesprogramma’s Van grond tot mond aan te bieden. Hierover meer in een volgend blog. Hbo-studenten studeren af met projecten op de dorpstuin. Mbo-studenten zijn bij de aanleg en onderhoud van de boomgaard en het voedselbos betrokken geweest.

Groenten en ontspanning
Steeds meer jonge mensen en gezinnen weten de dorpstuin te vinden, voor hun groenten en ontspanning. Het gaat goed op de dorpstuin. Mensen ervaren het als een hele fijne, zuivere, positieve, respectvolle en energieke plek. Mensen vinden er rust en genieten van de vogels, vlinders, kikkers, bijen, libellen en veel bloeiende planten en bloemen. Er vinden ontmoetingen plaats. Jong vindt oud en andersom. Er ontstaan leuke contacten. Kortom: de Dorpstuin raakt volledig geïntegreerd in het dorp. Er komen mensen op de tuin die al dertig jaar in het dorp wonen en nu de tuin via ‘mond tot mond-reclame’ ontdekken. Zo’n mooie plek en dát in Hurdegaryp, is een veelgehoorde opmerking. Landelijke bekendheid via BinnensteBuiten. Zelfs vanuit Afrika en Curaçao is er belangstelling.

Dit hebben wij van te voren niet kunnen bedenken. Zoiets ontstaat. Het past wel volledig in ons ideaalbeeld en de visie. Wij als initiatiefnemers, zijn trots op wat we tot nu toe met z’n allen hebben bereikt.

Anna Janse

open dag juni dorpstuin Hurdegaryp

Eliza en Anna

Eliza is samen met zijn vrouw Anna initiatiefnemer van Dorpstuin Hurdegaryp. In het dagelijks leven is hij docent groenvakken.
Samen met zijn mede-dorpsbewoners die aan de tuin verbonden zijn, hoopt hij je enthousiast te maken. Wie weet, begin je in jouw dorp of wijk ook een tuin?