Friese culinaire geschiedenis

Sint Jans rogge

Brea slagt de honger dea

Brea slagt de honger dea Roggebrood eten is een oude Friese…


De aardappel is als een vrouw

De aardappel is als een vrouw Der binnen mar twa dingen yn’e wrâld…


Wist je dat griene tsiis een verboden kaas is?

Wist je dat griene tsiis een verboden kaas is? Vraag een…