Was een Brabander maar zo trots als een Fries

Kortgeleden mochten we naar de stembus om onze provinciale vertegenwoordigers te kiezen. In de aanloop naar deze verkiezingen was er in de landelijke media meer dan ooit aandacht voor provincies. Tussen de provincies bleken er nogal wat verschillen te zijn. In Friesland scoorde het provinciegevoel hoog op veel lijstjes. Verbazingwekkend? Dat valt wel mee!

Sterkst verbonden aan provincie
Nederlanders voelen zich eerst en vooral verbonden met Nederland, daarna met de eigen woonplaats en dan pas met de provincie waar ze wonen. Dit bleek uit onderzoek van I&O Research. Inwoners van Friesland voelen zich juist het sterkst verbonden met de eigen provincie. Van de Friezen geeft bijna driekwart dit aan, terwijl in heel Nederland maar 44 procent zich sterk verbonden voelt met de provincie.

Enige jaloezie
In andere provincies kijken ze met enige jaloezie naar ons. “Was men maar op Brabant zo trots als een Fries”, zingt Guus Meeuwis. En ja, trots of grutsk zijn we. Van alle provincies zijn wij volgens het I&O Research-onderzoek het meest trots: bijna driekwart van de Friezen zegt trots te zijn op de provincie. Zeeland en Drenthe volgen op gepaste afstand met 65 en 61 procent.

Mentaliteit
Het meest trots zijn we op de mentaliteit van de mensen, waarbij gemeenschapszin, nuchterheid, betrouwbaarheid, verbondenheid, recht door zee, en rust worden genoemd. Doch mar gewoan, dan dochst al gek genôch, zo zeggen we hier in Friesland. In andere delen van het land wordt dat wel eens als saai gezien, maar wij vinden dat helemaal oké.

Heel specifiek
Ook de cultuur, tradities en de Friese taal zijn een bron van trots. De Friese taal en cultuur zijn natuurlijk ook heel specifiek. Friesland is de enige provincie met een officiële tweede rijkstaal. Bijna 95 procent van alle inwoners van Fryslân kan het Fries verstaan. Driekwart van de inwoners kan vrij aardig tot zeer goed Fries spreken. En zeg nou zelf. Als je in het buitenland iemand Fries hoort spreken, dan heb je al snel contact en voel je je verbonden. Ik tenminste wel.

Trots en schaamte
Waar zijn we niet trots op en is zelfs een bron van schaamte als het gaat om de provincie? Uit hetzelfde I&O Research-onderzoek blijkt dat de mentaliteit van de provinciegenoten en de Friese taal, behalve een bron van trots tegelijkertijd soms ook een bron van schaamte zijn. Van de Friezen schaamt 11 procent zich bijvoorbeeld voor de Friese koppigheid en stugheid, en voor acties zoals het blokkeren van de A7 bij de intocht van Sinterklaas door de blokkeerfriezen. Een woord dat zelfs landelijk genomineerd was als woord van het jaar 2018, maar het niet gehaald heeft. Gelukkig maar!

 

 

Wilma De Vries

Wilma werkt als senior onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Zij volgt voor jou de trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en leven in Friesland. Ze geeft je een kijkje in wat er op dit gebied speelt in onze provincie.